Wat zijn de kampjes

Korte achtergrond van de kinderkampen

Al sinds 1923 zetten de leden van de Zwervers zich jaarlijks – met uitzondering van de oorlogsjaren – in om kinderkampen te organiseren. In de beginjaren gingen de Zwervers op kamp met kinderen van de ‘Marthastichting’ in Alphen. Later zijn er ook er kampen georganiseerd voor Oost-Duitse vluchtelingenkinderen.

Vanaf eind jaren 60 is er als doelgroep voor kinderen van basisscholen voor speciaal onderwijs uit achterstandswijken gekozen. Dit zijn kinderen die vaak opgroeien in een sociaal achtergestelde situatie en kennen meestal naast leerproblemen ook opvoedingsproblemen en ontwikkelingsachterstanden. Ook hebben deze kinderen niet altijd de mogelijkheid om zelf op vakantie te gaan. Zo zijn er bijvoorbeeld kampjes georganiseerd voor kinderen uit de Schilderswijk in Den Haag. 

 Door de uitbraak van het Coronavirus zijn wij niet in 2020 - 2022 in staat geweest via organisaties kinderen te vinden om mee te nemen op kamp; wij hopen op een goede samenwerking met een organisatie om dit in 2023 weer op te pakken.

Monster themafiguurVoor kinderen die normaal gesproken weinig of geen mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan is het een ongekende ervaring om hun dagelijkse, vaak hectische, leefwereld in te wisselen voor het kamperen in de bosrijke omgeving van Ommen. Daar bouwen de Zwervers ieder jaar in de zomer op een groot kampeerveld een tentenkamp op. 

Vier of vijf dagen lang kamperen de kinderen daar, en spelen ze op het veld en in de bossen. Tijdens het kamp worden de kinderen intensief begeleid: met de ongeveer 25 kinderen gaan er rond de 13 begeleiders mee. De begeleiding wordt gevormd door enthousiaste Zwervers. Iedereen heeft zijn eigen functie; een hoofdleiding, programmaleiding, keukenstaf, Manus(je van alles), een aantal tentleiding en een (multifunctionele) Zwever. Ieder jaar wordt een spannend themaverhaal bedacht, waar ze vaak helemaal in opgaan. Per jaar worden zo twee kampen gehouden.

Ook voor de Zwervers zelf zijn deze kampen een unieke ervaring: je leert jezelf en elkaar weer op een heel andere manier kennen dan tijdens de studie. Daarbij kom je, in het omgaan met deze kinderen, in aanraking met een leefwereld die totaal verschillend is van die van jezelf. Dit maakt je even deelgenoot van een heel andere kant van onze samenleving. Ook levert het organiseren van de kampen een mooie ervaring op. 

Het benodigde geld voor de kampen wordt voor een groot deel bijeengebracht door donaties van Oud-Zwervers. Daarnaast vragen we donaties aan bedrijven en instellingen. Bij het organiseren en begeleiden van de kinderkampen worden de leden van de Delftsche Zwervers en met name de kampcommissie ondersteund door de Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers. 

Impressie

Voor een impressie van de kampjes kunt u links in het menu op "verslagen" klikken.