De kinderen

De kinderen die traditioneel meegaan op onze kampjes zijn allemaal tussen 8 en 12 jaar. In het verleden hebben wij kampjes georganiseerd voor kinderen van kindertehuizen, het speciaal basisonderwijs, de voedselbank/vakantiebank en vluchtelingen. Zij hebben allemaal iets met elkaar gemeen. Het is voor hen niet vanzelfsprekend om op vakantie te kunnen om wat voor reden dan ook. Een week in de bossen van Ommen op een kamp van de Delftsche Zwervers vinden ze dan ook erg leuk.